plantehelse.no

Plantehelse.no er et initiativ fra aktører som arbeider med planter og frø i Norge, særlig næringslivet.

Formålet er i første omgang å skape et forum for diskusjon om politikken på området plantehelse og så komme med et innspill til det pågående arbeidet med ny plantehelseforskrift.

Domene og nettsted er opprettet i oktober, og vi tar sikte på å åpne nettstedet innen medio november.